Oferta

Prace zlecane naszej firmie wykonywane będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:

 • Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • Dozoru Ruchu,
 • Geologa Górniczego,
 • Mierniczego Górniczego,
 • do sporządzania dokumentacji geologicznych i innych,
 • do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami geologicznymi,
 • do przeprowadzania szkoleń dla Przedsiębiorców i Pracowników.

Na co dzień współpracujemy ze specjalistami z dziedziny prawa, ochrony środowiska, górnictwa, geologii.

Opis oferowanych usług

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z prowadzeniem eksploatacji kopalin pospolitych metodą odkrywkową:

 • pełnienie funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego,
 • przygotowanie dokumentacji Zakładu Górniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowanie dokumentów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem eksploatacji:
  • projekt badań geologicznych,
  • dokumentacja geologiczna,
  • wnioski koncesyjne,
  • projekt zagospodarowania złoża,
  • plan ruchu, w tym w formie uproszczonej,
  • wnioski środowiskowe,
  • raporty oddziaływania na środowisko,
  • inne,
 • przygotowanie procesu inwestycyjnego związanego z budową odkrywkowego zakładu górniczego,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w urzędach i instytucjach w związku z prowadzoną działalnością,
 • doradztwo na każdym etapie prac,
 • szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników zakładu górniczego, w tym przygotowanie pracowników do egzaminów stwierdzających kwalifikacje górnicze.
 • pomoc prawną w zakresie Prawa Geologiczno-Górniczego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego i innych dziedzin prawa .

Comments are closed.